top of page

Regulamentul oficial al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”, Târgoviște, 2018

Puteți descărca documentul complet în format pdf (1 MB) (Regulament și fișe înscriere Crizantema de Aur 2018) sau doar fișele de înscriere (930 kB) (Fișe înscriere Crizantema de Aur 2018).

sigla Centenarul Marii Uniri

REGULAMENTUL

Festivalului-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“ – Târgovişte, România ediţia a 51-a 18-20 octombrie 2018

1. ORGANIZATORI

Consiliul Local Municipal Târgovişte, Primăria Municipiului Târgovişte, Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi în parteneriat/coproducţie cu alte instituţii de cultură şi media naţionale, organizează în perioada 18-20 octombrie 2018 cea de-a 51-a ediţie a Festivalului-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“, Târgovişte, România, denumit în continuare Festivalul-concurs, potrivit prezentului regulament.

Festivalul-concurs şi evenimentele artistice asociate acestuia în anul 2018 se desfăşoară sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi sunt dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi Anului European al Patrimoniului Cultural.


2. SCOPUL FESTIVALULUI-CONCURS

Festivalul-concurs este deschis participării interpreţilor şi compozitorilor de romanţe, având drept scop afirmarea şi lansarea interpreţilor de romanţe, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, stimularea creatorilor de romanţe, precum şi conservarea, perpetuarea şi promovarea romanţei ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural national, aflat în atenţia Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi a Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO în vederea înscrierii pe lista Patrimoniului cultural imaterial al umanităţii UNESCO.

3. CONCURSUL DE INTERPRETARE

Condiţii de participare la concursul de interpretare

Documentele necesare înscrierii:

- fişa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament;

- curriculum vitae (date personale) la zi;

- copie act de identitate;

- fotografie color artistică;

- achitarea unei taxe de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în numerar în ziua desfăşurării preselecţiei.

Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecţii regionale în acelaşi an.

Înscrierile pentru Concursul de Interpretare vor fi trimise prin una dintre următoarele modalităţi:

- pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com

- vor fi înmânate personal în ziua preselecţiei.
4. ORGANIZAREA PRESELECŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Pentru obţinerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de exigenţă şi competitivitate, vor fi organizate preselecţii regionale, în România şi în Republica Moldova, astfel:


- la Constanţa, preselecţie regională, în data de 30 aprilie 2018, la ora 11.00, la Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa, Strada Mircea cel Bătrân nr. 97.

- la Craiova, preselecţie regională, în data de 19 mai 2018, la ora 11.00 la Opera Română Craiova, adresa Str. Mihai Viteazul, nr. 7, Craiova, Dolj.

- la Cluj, preselecţie regională, în data de 23 mai 2018, la ora 11.00 la sala Radio România Cluj, adresa Str. Donath nr. 160, Cluj Napoca.

.- la Iaşi, preselecţie regională, în data de 25 mai 2018, la ora 12.00 la Ateneul din Iaşi, adresa Strada Ion Creangă nr. 14, Iaşi.

- la Bucureşti, preselecţie regională, în data de 31 mai 2018, la ora 11.00 la Radio România, studioul T3 adresa Strada G-ral Berthelot, nr. 60-64, Bucureşti.

- la Târgovişte, preselecţie regională, în data de 2 iunie 2018, la ora 11.00 la Casa Romanţei, Bd. Regele Carol I, nr. 3, Târgovişte, jud. Dâmboviţa

- la Chişinău, preselecţie regională, realizată în colaborare cu Uniunea Muzicienilor din Moldova, la sediul Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” din Chişinău (persoană de contact: director Svetlana Bivol).


În juriul preselecţiilor regionale pentru Concursul de Interpretare se vor afla personalităţi ale scenei muzicale româneşti din regiunile respective, laureaţi ai Festivalului „Crizantema de aur”, precum şi directorul artistic al festivalului.

Organizatorii asigură acompaniamentul interpreţilor la preselecţie.

Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs.

Concurenţii care au obţinut la ediţiile anterioare ale Festivalului-concurs Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse alte premii nu mai au dreptul de a participa la Concursul de Interpretare din anul 2018.

Calităţile vocal-interpretative, valoarea şi dificultatea repertoriului, precum şi prezenţa scenică sunt criterii pe care organizatorii le consideră importante în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Câştigătorii preselecţiilor vor fi anunţaţi telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului, în termen de 2 săptămâni de la finalizarea tuturor preselecţiilor regionale.

Câştigătorii preselecţiilor sunt obligaţi să anunţe organizatorii până cel târziu în data de 15 august 2018 în cazul în care se află în imposibilitatea de a mai participa la Festivalul-concurs, situaţie în care organizatorii pot decide dacă este necesară completarea locului vacant din lista candidaţilor participanţi la preselecţie.


5. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE

În urma preselecţiei vor fi selecţionaţi pentru concurs maximum 14 concurenţi.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi participarea la programul de repetiţii.

Pe durata desfăşurării repetiţiilor şi a festivalului, organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor admişi în etapa finală.

Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale şi materiale.

Repertoriul de concurs

Repertoriul de concurs al interpreţilor admişi după preselecţie va cuprinde două romanţe: o romanţă din lista concurentului şi o romanţă din lista romanţelor premiate la concursurile de creaţie ale Festivalului-concurs.

Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreţilor admişi în finală se va face de comun acord cu directorul artistic al festivalului şi va avea în vedere evitarea repetării unor romanţe.

Criteriile de jurizare sunt:

- calităţile vocal-interpretative;

- valoarea şi dificultatea repertoriului;

- prezenţa şi atitudinea scenică.

În cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 10 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare. Premiile vor fi ierarhizate ca urmare a punctajelor obţinute de concurenţi, iar în caz de balotaj va decide nota cea mai mare obţinută de concurent pentru calităţile vocal-interpretative. În cazul în care balotajul se va menţine, va prima punctajul cel mai mare obţinut pentru valoarea şi dificultatea repertoriului.

6. JURIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS

Jurizarea Festivalului-concurs va fi făcută de două jurii distincte pentru Concursul de Interpretare şi pentru Concursul de Creaţie, precum şi de un Juriu al Presei de Specialitate care va acorda câte un premiu pentru fiecare concurs. Deciziile artistice ale juriilor nu pot fi contestate.

- Juriul Concursului de Creaţie va fi format din cinci compozitori (trei compozitori desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi doi compozitori desemnaţi de Uniunea Muzicienilor din Moldova). Juriul secţiunii de Creaţie va juriza şi preselecţia romanţelor în primă audiţie care vor fi selecţionate pentru concurs.

- Juriul Concursului de Interpretare va fi format din nouă personalităţi ale scenei muzicale româneşti: artişti consacraţi în interpretarea şi promovarea Romanţei din România şi din Republica Moldova.

- Juriul Presei de Specialitate va fi format din jurnalişti de specialitate şi realizatori de emisiuni din România şi din Republica Moldova.

Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de câte un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secţiune.


Participarea în jurii va fi remunerată pe bază de contract, cuantumul fiind stabilit de organizatori.


7. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Tuturor concurenţilor li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

- Trofeul „Crizantema de Aur” Târgovişte 2018 – 6.000 lei

- Premiul I – 5.000 lei

- Premiul al II-lea – 4.000 lei

- Premiul al III-lea – 3.000 lei

- Premiul special „Ioana Radu” – 2.500 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte” acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 2.000 lei

- Premiul special „Cetatea Romanţei” acordat de Primăria Municipiului Târgovişte – 2.000 lei

- Premiul special al presei – 1.500 lei


Având în vedere amploarea şi tradiţia Festivalului-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“, nivelul artistic al concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament şi fără a diminua valoarea acestora.


8. GALA LAUREAŢILOR

Laureaţii vor participa obligatoriu la Concertul de Gală.

Înregistrările realizate de organizatori şi de Televiziune şi/sau Radio în timpul concursului nu sunt remunerate.

În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze cu laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, concurenţii semnând aceasta în fişa de înscriere.

Concurentul distins cu Trofeul „Crizantema de Aur” va participa de drept, ca invitat special, la următoarea ediţie a festivalului cu un micro-recital de romanţe.


9. CONCURSUL DE CREAŢIE

Concursul de Creaţie este organizat în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi este deschis atât compozitorilor şi textierilor profesionişti, membri ai uniunilor de creaţie, cât şi celor amatori, din România şi din Republica Moldova

Preselecţia romanţelor pentru Concursul de Creaţie se va face de un Juriu alcătuit din trei membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi doi membri desemnaţi de Uniunea Muzicienilor din Moldova. Jurizarea Preselecţiei pentru Concursul de Creaţie va fi asistată de directorul artistic al Festivalului. Membrii UCMR ai Juriului de Preselecţie vor selecta maximum 10 romanţe în primă audiţie ale concurenţilor din România, iar membrii UMM ai Juriului de Preselecţie vor selecta maximum 2 romanţe în primă audiţie ale concurenţilor din Republica Moldova, pentru a participa la Concursul de Creaţie.

Membrii Juriului de preselecţie nu ierarhizează, ci doar selecţionează romanţele pentru participarea în cadrul Concursului de Creaţie.

Preşedintele Juriului de Creaţie va fi unul dintre cei trei membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Durata fiecărei romanţe în primă audiţie nu trebuie să depăşească 4 minute.

Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanţă.

Nu pot participa la preselecţie romanţe în primă audiţie aparţinând unor compozitori/persoane decedate.

Plata interpretului, textierului şi a orchestraţiei romanţei în primă audiţie intră în sarcina compozitorului.

Membrii juriului nu au voie să aibă romanţe înscrise în concurs.


Condiţii de participare la concursul de creaţie

Compozitorii care doresc să participe la concursul de creaţie vor expedia până la data de 15 iunie 2018 următoarele:

- un CD cu romanţa/romanţele interpretate - voce şi pian,

- partitura originală,

- fişa de înscriere-tip anexată,

- fotografie artistică

- un curriculum vitae (date personale) la zi,

- copie a actului de identitate;

- chitanţa / documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CONT IBAN: RO91 TREZ 24A6 7030 4203 030X) sau în ziua preselecţiei, în numerar.

Înscrierile pentru concurs vor fi trimise prin una dintre următoarele modalităţi:

- prin poştă/curier la Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 46A, et. 2, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR” 2018, Concursul de creaţie,

- pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com.


Juriul Preselecţiei pentru Concursul de Creaţie va selecţiona, în perioada 15-20 iunie 2018 cel mult 12 romanţe pentru faza finală a concursului de creaţie, iar organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul final, până la data de 30 iunie 2018, telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului.

Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să aleagă interpreţi profesionişti, (de preferinţă laureaţi ai Concursurilor de Interpretare ale Festivalului „Crizantema de Aur” sau ai unor festivaluri muzicale naţionale, interpreţi care să poată pune în valoare romanţele în primă audiţie şi să contribuie la creşterea calităţii artistice a Concursului de Creaţie). Compozitorii trebuie să comunice organizatorilor numele interpreţilor şi să expedieze pentru aceştia, pe una dintre adresele indicate mai sus, o fotografie color 4/6 şi un curriculum vitae la zi.

Compozitorii trebuie să predea orchestraţia romanţei care a fost selecţionată pentru Concursul de Creaţie în format profesionist (partitura generală de orchestră + partiturile pentru instrumente) pe adresele indicate în Regulament până la data de 31 august 2018.

Etapa finală a Concursului de Creaţie va avea loc în perioada 18 - 20 octombrie 2018.

Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori.
10. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE CREAŢIE

Tuturor concurenţilor de la concursul de creaţie li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

- Premiul I – 6.000 lei

- Premiul al II-lea – 5.000 lei

- Premiul al III-lea – 4.000 lei

- Premiul special „Ionel Fernic” – 2.500 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte” acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 2.000 lei

- Premiul special „Cetatea Romanţei” acordat de Primăria Municipiului Târgovişte – 2.000 lei

- Premiul special al Presei – 1.500 leiRomanţele premiate vor fi prezentate în Concertul de Gală al Festivalului-concurs.

Pentru înregistrările realizate de Televiziune şi/sau Radio în timpul Festivalului-concurs, nu se plătesc drepturile aferente compozitorilor, textierilor şi interpreţilor.

Romanţele premiate la Concursul de Creaţie vor intra în repertoriul propus pentru ediţiile viitoare ale Concursurilor de Interpretare, în vederea promovării acestora şi pentru înnoirea repertoriului naţional de romanţe.

11. ORCHESTRE ŞI ORCHESTRAŢII

Organizatorii asigură concurenţilor secţiunilor de interpretare şi de creaţie, precum şi invitaţilor în concerte şi recitaluri, acompaniament orchestral profesionist.

12. ALTE MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE FESTIVALUL-CONCURS „CRIZANTEMA DE AUR”

În anul 2018, dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi Anului European al Patrimoniului Cultural, precum şi în timpul desfăşurării festivalului-concurs vor fi organizate, în funcție de bugetul alocat, numeroase evenimente asociate: lansări de carte şi de CD-uri/DVD-uri cu romanţe ale compozitorilor şi invitaţilor prezenţi în recitaluri, editare de monografii şi culegeri cu romanţe pe versuri ale marilor poeţi români, expoziţii, sesiuni de autografe şi microrecitaluri, dezbateri şi mese rotunde legate de creaţia şi interpretarea Romanţei, geneza şi evoluţia Romanţei şi despre apartenenţa ei la marea familie a genurilor muzicale din patrimoniul cultural naţional şi european, propusă spre a fi inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO.

În perioada premergătoare etapei finale şi în timpul desfăşurării preselecţiilor regionale şi a preselecţiei finale, vor putea fi organizate o serie de manifestări asociate festivalului constând în recitaluri şi concerte de romanţe, cu participarea unor laureaţi ai Festivalului „Crizantema de Aur” şi a unor personalităţi ale scenei muzicale româneşti, cu scopul promovării romanţei şi a poeziei româneşti şi a Festivalului Naţional „Crizantema de Aur” în ţară şi în străinătate. Aceste evenimente asociate vor putea fi organizate numai în funcţie de bugetul festivalului, de parteneriatele cu instituţii muzicale profesioniste şi de alte finanţări atrase prin colaborări, sponsorizări şi donaţii care să asigure plata prestaţiilor artistice, a tehnicii de scenă necesare, a chiriilor pentru locaţii, a transportului şi cazării echipei de organizare, precum şi a mediatizării în programele posturilor radio şi TV şi în presa scrisă locală şi regională.

În acest context, Programul Naţional de Concerte „Romanţa ne uneşte”, desfăşurat sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO reprezintă un proiect emblematic al ediţiei din anul 2018, dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918. Concertele se vor desfăşura ca evenimente asociate festivalului pe tot parcursul anului 2018 în zone istorice din România şi Republica Moldova şi va fi organizat de Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte în parteneriat cu instituţii muzicale profesioniste, cu centre judeţene de cultură şi în colaborare cu instituţii mass-media naţionale şi regionale din România şi Republica Moldova.

13. DIRECŢIA ARTISTICĂ A FESTIVALULUI

Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte asigură direcţia artistică a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de aur”, ediţia a 51-a – 2018 şi a tuturor evenimentelor artistice asociate acestuia pe parcursul anului 2018, dedicate Celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi a Anului European al Patrimoniului Cultural.

14. COLABORĂRI CU MASS-MEDIA

În baza unor contracte ferme de colaborare cu posturi locale şi regionale de televiziune se vor asigura înregistrări, transmisii directe, parţial sau în exclusivitate, ale fazelor de preselecţie şi ale concertelor, recitalurilor de romanţe şi a altor evenimente asociate festivalului.

Transmisia TV în direct a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur” Târgovişte 2018 va fi asigurată de un singur post naţional de televiziune (care are şi reţea de posturi regionale) cu care organizatorii vor încheia contract de coproducţie. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat de promovare şi cu un post naţional de radio (care are şi reţea de posturi regionale) în vederea mediatizării şi promovării festivalului şi a tuturor etapelor desfăşurării acestuia.Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte

Manager,

Mihai Constantin RaninCentrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte

Director

Alina Mavrodin Vasiliu

 

ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

la Festivalul-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“ – Târgovişte, România, 2018, ediţia a 51-a.

Pentru Concursul de Interpretare:

NUMELE _____________________________

PRENUMELE __________________________

VÂRSTA ________

OCUPAŢIA ___________________________

ADRESA______________________________________________________________________________________________________________

LOCALITATEA ____________________________

JUDEŢUL ____________________________

TELEFON: ____________________

E-MAIL: __________________________________________

ACT IDENTITATE _____ SERIA __________

NR. __________

eliberat de ________________________________ la data de ____________________________

Participări la alte concursuri/festivaluri şi premii obţinute:

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

REPERTORIUL PROPUS:

Titlul Compozitorul Textierul

1. _______________ ____________ ______________________

2. _______________ ____________ ______________________

3. _______________ ____________ ______________________

4. _______________ ____________ ______________________

5. _______________ ____________ ______________________

În cazul în care organizatorii Festivalului-concurs intenţionează să realizeze cu laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, le cedez toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor.

Am luat la cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele referitoare la dreptul de autor şi de ordinea intrării în scenă, pe care mă oblig să le respect.

Semnătura concurentului

_________________________________

 

ANEXA 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE

la Festivalul-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“ – Târgovişte, România, 2018, ediţia a 51-a.

Pentru Concursul de Creaţie:

NUMELE ______________________________

PRENUMELE ___________________________

VÂRSTA ________

OCUPAŢIA _______________

ADRESA______________________________________________________________________________________________________________

LOCALITATEA ____________________________

JUDEŢUL ____________________________

TELEFON: _________________________

E-MAIL: _____________________________

ACT IDENTITATE _____

SERIA __________ NR. _______

eliberat de ________________________________ la data de _____________________________

Participări la alte concursuri/festivaluri şi premii obţinute:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Romanţa în primă audiţie:

Titlul piesei Autor versuri Interpret Tonalitatea

1. _______________ ____________ ______________ ________

În cazul în care organizatorii Festivalului-concurs intenţionează să realizeze cu laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, le cedez toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor.

Am luat la cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele referitoare la dreptul de autor şi de ordinea intrării în scenă, pe care mă oblig să le respect.

Semnătura concurentului

_____________________________


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page