top of page

La Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște, ZIUA CULTURII NAŢIONALE - PATRIMONIUL POETIC AL ROMANŢEI

*Evenimentele sunt organizate sub patronajul Federaţiei Europene a Asociaţiilor şi Cluburilor pentru UNESCO (FEACU) de Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte împreună cu Centrul Cultural pentru UNESCO „CETATEA ROMANŢEI” Târgovişte și în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgovişte, Universitatea Valahia Târgovişte, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița, Societatea Scriitorilor Târgovişte, filiala Dâmboviţa a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea ZiariştilorProfesionişti - Filiala Dâmboviţa șiFiliala „Mihai Viteazul” a Cultului Eroilor

COMUNICAT DE PRESĂ


Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte împreună cu Centrul Cultural pentru UNESCO „CETATEA ROMANŢEI” Târgovişte, organizează miercuri, 15 ianuarie 2020, la Muzeul „Casa Romanţei” Târgovişte, evenimentul „ZIUA CULTURII NAŢIONALE - PATRIMONIUL POETIC AL ROMANŢEI”. Manifestările se înscriu în programul „Casa Romanţei – ambasadă a culturii la Târgovişte” şi se desfăşoară sub patronajul Federaţiei Europene a Asociaţiilorşi Cluburilor pentru UNESCO (FEACU) în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgovişte, Universitatea Valahia Târgovişte, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița, Societatea Scriitorilor Târgovişte, filiala Dâmboviţa a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariştilor Profesionişti - Filiala Dâmboviţa și Filiala „Mihai Viteazul” a Cultului Eroilor.


Programul evenimentului


*ora 11,00 – Deschiderea festivă a manifestărilor. Alocuţiuni din partea organizatorilor şi a instituţiilor partenere.

- Prezentarea Muzeului “Casa Romanţei”

  • „MARI SCRIITORI ŞI JURNALIŞTI” - Alocuţiuni ale reprezentanţilor Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, ai UZPR – Filiala Dâmboviţa și ai Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște.

  • Momente artistice susţinute de elevi ai Liceului de Arte “Bălaşa Doamnă” (Corul „Sonoris” – dirijor prof. Maria Iancu) şi ai Seminarului Teologic “Sfântul Ioan Gura de Aur” (Grupul „Excelsior” – dirijor prof. Florinel Cazan).

  • “Cântaţi romanţele” – interpretarea unor romanţe celebre pe versuri ale marilor poeți români, împreună cu publicul şi cu Alina Mavrodin Vasiliu.

  • Vizitarea Muzeului “Casa Romanţei” din Târgovişte.

SERATA „COMORI ALE ROMANȚEI”

*ora 17,00 - Deschidere festivă - alocuţiuni din partea organizatorilor şi a instituţiilor partenere.

- Prezentarea Muzeului “Casa Romanţei”

- “Patrimoniul poetic al Romanţei” – contribuția Romanței la promovarea poeziei românești - alocuţiuni din partea Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, ai UZPR – Filiala Dâmboviţa și ai Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște.

- “Cântaţi romanţele” – momente artistice susţinute de Grupul vocal “Valachia Christiana” condus de Mihail Vlădăreanu, alături de laureaţi ai Festivalului Naţional “Crizantema de Aur” – Bogdan Hrestic, Nicoleta Vasile, Daiana Berbec, împreună cu Alina Mavrodin Vasiliu, director artistic al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”.

  • Vizitarea Muzeului “Casa Romanţei” din Târgovişte.Acces gratuit la muzee de Ziua Culturii Naţionale


Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naţionale, reprezintă data naşterii poetului Mihai Eminescu (1850-1889). În această zi, avem ocazia nu doar să celebrăm un mare poet, dar să şi reflectăm asupra culturii româneşti. Anul acesta, cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească” Târgovişte, oferă acces gratuit tuturor categoriilor de public în muzeele din municipiul Târgoviște, dar și în cadrul Ansamblului Brâncovenesc Potlogi, Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale, Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, Muzeul Etnografic "prof. Dumitru Ulieru" Pietroşiţa. Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie atragerea a cât mai mulţi vizitatori în sălile expoziţionale, pentru a redescoperi o parte din istoria şi cultura românilor. Astfel, în data de 15 ianuarie 2020, între orele 8.00 – 16.00 veţi putea vizita: Ansamblul Monumental “Curtea Domnească”, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Casa Romanţei, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Expoziţia “Metamorfozele unui loc al memoriei” situată în fosta Unitate Militară 01417, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul evoluţiei omului şi tehnologiei în paleolitic, Muzeul „Vasile Blendea”, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Ansamblul Brâncovenesc Potlogi, Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale, Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, Muzeul Etnografic "prof. Dumitru Ulieru" Pietroşiţa.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page