top of page

REGULAMENTUL Festivalului-concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de A


1. ORGANIZATORI

Primăria și Consiliul Local Municipal Târgovişte, Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița şi Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi în parteneriat/coproducţie cu alte instituţii de cultură şi mass-media naţionale, organizează în perioada 22-24 octombrie 2020 cea de-a 53-a ediţie a Festivalului-concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur“, Târgovişte, România, denumit în continuare Festivalul-concurs sau Festivalul, potrivit prezentului regulament.

Festivalul-concurs se desfăşoară sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. Programul Festivalului are în vedere readucerea în actualitate a unui vast patrimoniu al Romanței – gen muzical recunoscut pe plan național ca făcând parte din familia cântecului popular românesc, iar pe plan internațional ca având surori în familia cântecului poetic european.


2. SCOPUL FESTIVALULUI-CONCURS

Festivalul-concurs este deschis participării interpreţilor şi compozitorilor de romanţe, având drept scop afirmarea şi lansarea interpreţilor de romanţe, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, stimularea creatorilor de romanţe, precum şi conservarea, perpetuarea şi promovarea romanţei ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural national, aflat în atenţia Ministerului Culturii şi a Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO în vederea înscrierii pe lista Patrimoniului cultural imaterial al umanităţii UNESCO.

3. CONCURSUL DE INTERPRETARE

Condiţii de participare la concursul de interpretare

Documentele necesare înscrierii:

- fişa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament;

- DVD cu 2 înregistrări video: 2 romanțe interpretate de concurent, cu acompaniament de pian.

- curriculum vitae (date personale) la zi;

- copie act de identitate;

- fotografie color artistică;

- chitanța/documentul de plată care atestă achitarea unei taxe de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti numerar în ziua preselecţiei sau cu cel puțin 3 zile înainte de preselecție, în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CONT IBAN: RO11TREZ2715006XXX008472), CUI: 27309416.

Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecţii regionale în acelaşi an.

Documentele de participare și înregistrările video ale concurenților trebuie să fie transmise, cu cel puțin 5 zile înainte de data fiecărei preselecții, pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com


4. ORGANIZAREA PRESELECŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Pentru obţinerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de exigenţă şi competitivitate, vor fi organizate preselecţii regionale, în România şi în Republica Moldova, astfel:


* CLUJ,miercuri, 20 mai 2020, ora 11.00, sala Radio România Cluj, Str.Donath nr. 160.

* IAŞI, vineri, 22 mai 2020, ora 11.00, Școala Populară de Arte „Titel Popovici”, str. Mihail Sturza, nr.43.

* CRAIOVA, vineri, 29 mai 2020, ora 12.00, Opera Română Craiova, Str. Mihai Viteazul, nr. 7.

* BUCUREŞTI, joi, 11 iunie 2020, la ora 11.00, Radio România, studioul T3, Strada G-ral Berthelot, nr. 60-64.

* CONSTANŢA, vineri, 12 iunie 2020, ora 10.00, Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Strada Mircea cel Bătrân nr. 97.

* TÂRGOVIŞTE, vineri, 19 iunie 2020, ora 11.00, Muzeul „Casa Romanţei”, Bd. Regele Carol I, nr. 3.

* CHIŞINĂU, perioada 01-15 iunie 2020, în colaborare cu Uniunea Muzicienilor din Moldova și cu Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău (organizator și persoană de contact: Președinte – Director: Svetlana Bivol).


Organizatorii asigură acompaniamentul interpreţilor la preselecţie.

Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs.

Concurenţii care au obţinut la ediţiile anterioare ale Festivalului-concurs Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse alte premii nu mai au dreptul de a participa la Concursul de Interpretare din anul 2020.

Calităţile vocal-interpretative, valoarea şi dificultatea repertoriului, precum şi prezenţa scenică sunt criterii pe care organizatorii le consideră importante în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Câştigătorii preselecţiilor vor fi anunţaţi telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului, după finalizarea tuturor preselecţiilor, până cel târziu în data de 30 iulie 2020.

Câştigătorii preselecţiilor sunt obligaţi să anunţe organizatorii până cel târziu în data de 15 august 2020 dacă se află în imposibilitatea de a mai participa la Festivalul-concurs, situaţie în care organizatorii pot decide dacă este necesară completarea locului vacant din lista candidaţilor participanţi la preselecţie.Precizare: Având în vedere situația de criză cauzată de pandemia de coronavirus, organizatorii Festivalului au în vedere și varianta desfășurării preselecțiilor în sistem online (video de tip teleconferință), cu respectarea calendarului preselecțiilor regionale, precizat în Regulament. Detaliile tehnice vor fi anunțate pe site-ul www.crizantemaaur.ro și pe site-ul www.centrulunescotgv.ro și vor fi stabilite împreună cu directorul artistic al Festivalului.5. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE

În urma preselecţiior regionale vor fi selecţionaţi maximum 20 de concurenţi, care au obligația să participe ulterior la stagiile de pregătire pentru concurs (ateliere de romanță) pe care organizatorii festivalului au în vedere să le organizeze în prima săptămână a lunii septembrie a.c. în cadrul proiectului „Academia Tinerețea Romanței”, ca eveniment asociat Festivalului, destinat pregătirii concurenților finaliști.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi participarea la programul de repetiţii.

Pe durata desfăşurării repetiţiilor şi a festivalului, organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor admişi în etapa finală.

Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale şi materiale.

Repertoriul de concurs

Repertoriul de concurs al interpreţilor admişi după preselecţie va cuprinde două romanţe: o romanţă din lista concurentului şi o romanţă din lista romanţelor premiate la concursurile de creaţie ale Festivalului.

Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreţilor admişi în finală se va face de comun acord cu directorul artistic al festivalului şi va avea în vedere tematica festivalului și evitarea repetării unor romanţe în cadrul concursului.

Criteriile de jurizare sunt:

- calităţile vocal-interpretative;

- valoarea şi dificultatea repertoriului;

- prezenţa şi atitudinea scenică.

În cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 10 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare. Premiile vor fi ierarhizate ca urmare a punctajelor totale obţinute de concurenţi, iar în caz de balotaj va decide punctajul cel mai mare obţinut de concurent pentru calităţile vocal-interpretative. În cazul în care balotajul se va menţine, va prima punctajul cel mai mare obţinut pentru dificultatea repertoriului.

6. JURIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS

Jurizarea Festivalului-concurs va fi făcută de două jurii distincte pentru Concursul de Interpretare şi pentru Concursul de Creaţie. Deciziile artistice ale juriilor nu pot fi contestate.

- Juriul Concursului de Creaţie va fi format din șapte membri (patru compozitori desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, doi compozitori desemnaţi de Uniunea Muzicienilor din Moldova și un poet (membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor de versuri pentru romanță) desemnat de organizatori. Juriul secţiunii de Creaţie va juriza şi preselecţia romanţelor în primă audiţie care vor fi selecţionate pentru concurs în cadrul preselecției naționale organizate la UCMR în perioada 20-25 iunie 2020.

- Juriul Concursului de Interpretare va fi format din personalităţi ale scenei muzicale româneşti, preocupate de interpretarea și de promovarea Romanţei, implicate și în organizarea concertelor asociate Festivalului Național „Crizantema de aur”.


Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de câte un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secţiune.


Participarea în jurii va fi remunerată pe bază de contract, cuantumul fiind stabilit de organizatori.7. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Tuturor concurenţilor finaliști li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

- Trofeul „Crizantema de Aur” Târgovişte 2020 – 6.000 lei

- Premiul I – 5.000 lei

- Premiul al II-lea – 4.000 lei

- Premiul al III-lea – 3.500 lei

- Premiul special „Ioana Radu” – 3.000 lei

- Premiul special „Tinerețea Romanței” – 2.000 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte” acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 2.000 lei

- Premiul special „Cetatea Romanţei” acordat de Primăria Municipiului Târgovişte – 2.000 lei


Având în vedere amploarea şi tradiţia Festivalului-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“, nivelul artistic al concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament şi fără a diminua valoarea acestora.


8. GALA LAUREAŢILOR

Laureaţii vor participa obligatoriu la Concertul de Gală.

Înregistrările realizate de organizatori şi de Televiziune şi/sau Radio în timpul concursului nu sunt remunerate.

În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, concurenţii semnând aceasta în fişa de înscriere.

Concurenții distinși cu Trofeul „Crizantema de Aur” și, respectiv, Premiul I, vor participa de drept, ca invitați speciali, la următoarea ediţie a festivalului cu câte un micro-recital de romanţe.


9. CONCURSUL DE CREAŢIE

Concursul de Creaţie este organizat în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi este deschis tuturor creatorilor, membri sau nu ai uniunilor de creaţie din România şi din Republica Moldova

Preselecţia romanţelor pentru Concursul de Creaţie se va face în România de UCMR și în Republica Moldova de UMM.

În România, Juriul de preselecție pentru Creație va fi alcătuit din patru membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România și un poet (membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor consacrat de versuri de romanță) din partea Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște.

În Republica Moldova, Juriul de preselecție pentru Creație va fi desemnat de Uniunea Muzicienilor din Moldova.

Jurizarea pentru Preselecţia Concursului de Creaţie în România va fi asistată de directorul artistic al Festivalului. Pentru faza finală, vor fi selectate maximum 12 romanţe (10 din România și 2 din Republica Moldova) în primă audiţie pentru a participa la faza finală a Concursului de Creaţie.

Membrii Juriului de preselecţie nu ierarhizează, ci doar selecţionează romanţele pentru participarea în cadrul Concursului de Creaţie.

Preşedintele Juriului de Creaţie va fi unul dintre cei patru membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Durata fiecărei romanţe în primă audiţie nu trebuie să depăşească 4 minute.

Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanţă.

Nu pot participa la preselecţie romanţe în primă audiţie aparţinând unor persoane decedate.

Plata interpretului, a autorului versurilor şi a orchestraţiei romanţei în primă audiţie intră în sarcina compozitorului.

Membrii juriului nu au voie să aibă romanţe înscrise în concurs.


CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE CREAŢIE

Compozitorii care doresc să participe la concursul de creaţie vor expedia până la data de 20 iunie 2020 următoarele:

- un CD cu romanţa/romanţele interpretate - voce şi pian,

- partitura originală și versurile,

- fişa de înscriere-tip anexată,

- fotografie artistică

- un curriculum vitae (date personale) la zi,

- copie a actului de identitate;

- chitanţa / documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CONT IBAN: RO11 TREZ 2715 006 XXX 008 472), CUI: 27309416 sau în ziua preselecţiei, în numerar.

Înscrierile pentru concurs vor fi trimise prin următoarele modalităţi:

- prin poştă/curier la Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 46A, et. 2, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR”, ediția 2020, Concursul de Creaţie,

- pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com.


Juriul Preselecţiei pentru Concursul de Creaţie va selecţiona, în perioada 20-25 iunie 2020 cel mult 12 romanţe pentru faza finală a Concursului de Creaţie, iar organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul final, până la data de 30 iunie 2020, telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului.

Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să aleagă interpreţi profesionişti, (de preferinţă laureaţi ai Concursului de Interpretare al Festivalului „Crizantema de Aur” sau ai unor festivaluri muzicale naţionale, interpreţi care să poată pune în valoare romanţele în primă audiţie şi să contribuie la creşterea calităţii artistice a Concursului de Creaţie). Compozitorii trebuie să comunice organizatorilor numele interpreţilor şi să expedieze pentru aceştia, pe una dintre adresele indicate mai sus, o fotografie color 4/6 şi o biografie artistică actualizată a acestora.

Compozitorii trebuie să predea orchestraţia romanţei care a fost selecţionată pentru Concursul de Creaţie în format profesionist (partitura generală de orchestră + partiturile pentru instrumente) pe adresele indicate în Regulament până la data de 15 august 2020.

Etapa finală a Concursului de Creaţie va avea loc în perioada 22 – 24 octombrie 2020.

Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori.10. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE CREAŢIE

Tuturor concurenţilor finaliști ai Concursului de Creaţie li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

- Premiul I – 6.000 lei

- Premiul al II-lea – 5.000 lei

- Premiul al III-lea – 4.000 lei

- Premiul special „Ionel Fernic” – 3.500 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte” acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 2.500 lei

- Premiul special „Cetatea Romanței” acordat de Primăria Municipiului Târgoviște – 2.500 lei

- Premiul special „Izvoarele Romanței”, pentru cea mai inspirată romanță în primă audiție care a fost creată pentru a celebra izvoarele folclorice ale Romanței – 2.500 lei


Romanţele premiate vor fi prezentate în Concertul de Gală al Festivalului-concurs.

Pentru înregistrările realizate de Televiziune şi/sau Radio în timpul Festivalului-concurs, nu se plătesc drepturile aferente compozitorilor, autorilor de versuri şi interpreţilor.

Romanţele premiate la Concursul de Creaţie vor intra în repertoriul propus pentru ediţiile viitoare ale Concursurilor de Interpretare, în vederea promovării acestora şi pentru înnoirea repertoriului naţional de romanţe și vor intra în atenția organizatorilor pentru editarea unor culegeri muzicale cu romanțe laureate la Festival.


11. ORCHESTRE ŞI ORCHESTRAŢII

Organizatorii asigură concurenţilor secţiunilor de interpretare şi de creaţie, precum şi invitaţilor în concerte şi recitaluri, acompaniament orchestral profesionist.


12. ALTE MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE FESTIVALUL-CONCURS „CRIZANTEMA DE AUR”

Pentru ediția din anul 2020, cu tema „Izvoarele Romanței”, precum şi în timpul desfăşurării festivalului-concurs vor fi organizate, în funcție de bugetul alocat, numeroase evenimente asociate: lansări de carte şi de CD-uri/DVD-uri cu romanţe ale compozitorilor şi invitaţilor prezenţi în recitaluri, editare de monografii, broșuri şi culegeri cu romanţe pentru omagierea marilor poeţi români, expoziţii, dezbateri şi mese rotunde legate de creaţia muzicală și poetică românească şi interpretarea Romanţei, geneza şi evoluţia Romanţei şi despre apartenenţa ei la marea familie a genurilor muzicale care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi european, având în vedere că Romanța este un gen muzical de patrimoniu al culturii naționale și este în atenția Ministerului Culturii spre a fi inclusă în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii.

În perioada premergătoare etapei finale, după desfăşurarea preselecţiilor regionale şi a preselecţiei finale, va avea loc ediția a II-a a Academiei „Tinerețea Romanței”, constând în ateliere de Romanță menite să-i pregătească pe finaliștii Concursului de Interpretare. După desfășurarea Festivalului Național „Crizantema de aur”, vor putea fi organizate o serie de manifestări asociate festivalului constând în recitaluri şi concerte de romanţe, cu participarea unor laureaţi ai Festivalului „Crizantema de Aur” şi a unor personalităţi ale scenei muzicale româneşti, cu scopul promovării Romanţei şi a Festivalului Naţional „Crizantema de Aur” în ţară şi în străinătate. Aceste evenimente asociate vor putea fi organizate numai în funcţie de bugetul festivalului, de parteneriatele cu instituţii muzicale profesioniste şi de alte finanţări atrase prin colaborări, sponsorizări şi donaţii.

În acest context, Programul Naţional de Concerte „Izvoare ale Romanței”, desfăşurat sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO reprezintă un proiect emblematic pentru tematica ediției din 2020 a Festivalului și va consta într-o suită de evenimente asociate festivalului, care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2020 în zone istorice din România şi Republica Moldova şi va fi organizat de Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte în parteneriat cu instituţii muzicale profesioniste, cu centre judeţene de cultură, în colaborare cu instituţii mass-media naţionale şi regionale din România şi Republica Moldova și cu alte instituții interesate de promovarea Romanței.


13. DIRECŢIA ARTISTICĂ A FESTIVALULUI

Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte asigură direcţia artistică a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de aur”, ediţia a 53-a – 2020 şi a tuturor evenimentelor artistice asociate acestuia pe parcursul anului 2020.


14. COLABORĂRI CU MASS-MEDIA

În baza unor contracte ferme de colaborare cu posturi locale şi regionale de televiziune se vor asigura înregistrări, transmisiuni în direct, emisiuni de promovare ale fazelor de preselecţie şi ale recitalurilor și concertelor extraordinare de romanţe, precum şi a altor evenimente asociate festivalului.

Transmisia TV în direct a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur” Târgovişte 2020 va fi asigurată de un singur post naţional de televiziune (care are şi reţea de posturi regionale) cu care organizatorii vor încheia contract de coproducţie. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat de promovare şi cu un post naţional de radio (care are şi reţea de posturi regionale) în vederea mediatizării şi promovării festivalului şi a tuturor etapelor desfăşurării acestuia.
Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte

Manager,

Mihai Constantin Ranin

Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte

Director

Alina Mavrodin Vasiliu

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page