top of page

REGULAMENTUL Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur” 2022


1. ORGANIZATORI Primăria și Consiliul Local Municipal Târgovişte, Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Asociația Culturală „Cetatea Romanţei” Târgoviște, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi în parteneriat/coproducţie cu alte instituţii de cultură şi mass-media naţionale, organizează în perioada 20-22 octombrie 2022 cea de-a 55-a ediţie a Festivalului-concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur“, Târgovişte, România, denumit în continuare Festivalul-concurs sau Festivalul, potrivit prezentului regulament. Festivalul-concurs se desfăşoară sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. Programul Festivalului are ca temă principală „Romanţa – tezaur cultural național” şi îşi propune să celebreze Romanța – gen muzical de patrimoniu al culturii naționale – care a avut de-a lungul secolelor o contribuție însemnată în cultura națională prin promovarea poeziei românești, a limbii române literare și a spiritului unionist. Totodată, istoria Romanței reprezintă o parte însemnată din istoria muzicii românești și a inspirat generații de compozitori în creația lor muzicală. 2. SCOPUL FESTIVALULUI - CONCURS Festivalul-concurs este deschis participării interpreţilor şi compozitorilor de romanţe, având drept scop afirmarea şi lansarea interpreţilor de romanţe, stimularea creatorilor de romanţe, precum şi conservarea, perpetuarea şi promovarea Romanţei ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural naţional. 3.CONCURSUL DE INTERPRETARE- fişa de înscriere este anexată prezentului regulament (Anexa 1) Condiţii şi documente de participare la concursul de interpretare - Vârsta cuprinsă între 18 şi 45 de ani; - fişa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament; - DVD cu 2 înregistrări video: 2 romanţe interpretate de concurent, cu acompaniament de pian (sau 2 romanţe înregistrate din participări recente la concerte/concursuri). - curriculum vitae (date personale) la zi; - copie act de identitate; - fotografie color artistică; - chitanţa/documentul de plată care atestă achitarea unei taxe de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti la data înscrierii concurentului pentru preselecţie, în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CUI 27309416; CONT IBAN:RO11TREZ2715006XXX008472). Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecţii regionale în acelaşi an. Documentele de participare și înregistrările video ale concurenților trebuie să fie transmise, înainte cu 3 zile de data fiecărei preselecții, pe e-mail la adresa cetatearomantei@gmail.com 4. ORGANIZAREA PRESELECŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE Pentru obţinerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de exigenţă şi competitivitate, vor fi organizate preselecţii regionale, în România şi în Republica Moldova, astfel: - Constanța, preselecţie regională - luni, 16 mai 2022, ora 11.00, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța- Brașov, preselecţie regională - sâmbătă, 21 mai 2022, ora 11.00, - Filarmonica Brașov, Sala mică- Iași, preselecţie regională - vineri, 27 mai 2022, ora 11.00, - Casa de Cultură a Studenților, Sala Azur- Craiova, preselecţie regională - vineri, 03 iunie 2022, ora 11.00, - Opera Română Craiova (sediul nou - str. Popoveni nr. 3c, Business Center)- Târgoviște, preselecție regională - vineri, 10 iunie 2022, ora 11.00, - Muzeul „Casa Romanței” Târgoviște- București, preselecţie regională - vineri, 17 iunie 2022, ora 11.00, - Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”- Preselecție online - sâmbătă, 18 iunie 2022, ora 11.00, pentru concurenți din Diaspora și din alte zone ale României în care nu au avut loc preselecții.

- Republica Moldova, preselecţie regională, realizată în perioada 01-15 iunie 2022, în colaborare cu Uniunea Muzicienilor din Moldova și cu Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău (organizator și persoană de contact: Președinte – Director: Svetlana Bivol). Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs.

Concurenţii care au obţinut la ediţiile anterioare ale Festivalului-concurs Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse alte premii nu mai au dreptul de a participa la Concursul de Interpretare din anul 2022. Calităţile vocal-interpretative, valoarea şi dificultatea repertoriului, precum şi prezenţa scenică sunt criterii pe care organizatorii le consideră importante în vederea acordării dreptului de participare în concurs. Câştigătorii preselecţiilor vor fi anunţaţi telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului, după finalizarea tuturor preselecţiilor regionale, până cel târziu în data de 30.iunie.2022. Câştigătorii preselecţiilor sunt obligaţi să anunţe organizatorii până cel târziu în data de 31 august 2022 dacă se află în imposibilitatea de a participa la Festivalul-concurs, situaţie în care organizatorii pot decide dacă este necesară completarea locului vacant din lista candidaţilor participanţi la preselecţie. Precizare: Preselecția online se va desfășura în sistem de tip videoconferință, cu respectarea calendarului precizat în Regulament. Detaliile tehnice vor fi anunțate pe site-ul www.crizantemaaur.ro şi pesite-ul www.cetatearomantei.ro. 5. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE În urma preselecţiior regionale vor fi selecţionaţi maximum 16 concurenţi, care au obligația să participe ulterior la „Ateliere de romanţă”, stagii destinate pregătirii concurenților finaliști ai Concursului de interpretare. Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi participarea la programul de repetiţii. Pe durata desfăşurării festivalului, inclusiv a repetiţiilor, organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor admişi în etapa finală. Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale şi materiale. Repertoriul de concurs Repertoriul de concurs al interpreţilor admişi după preselecţie va cuprinde două romanţe: o romanţă veche din patrimoniul genului şi o romanţă din dintre cele lansate/premiate la concursurile de creaţie ale Festivalului. Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreţilor admişi în finală se va face de comun acord cu directorul artistic al festivalului şi va avea în vedere tematica festivalului și evitarea repetării unor romanţe în cadrul concursului. Criteriile de jurizare sunt: - Calităţile vocal-interpretative; - valoarea şi dificultatea repertoriului; - prezenţa şi atitudinea scenică. În cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 10 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare. Premiile vor fi ierarhizate ca urmare a punctajelor totale obţinute de concurenţi, iar în caz de balotaj va decide punctajul cel mai mare obţinut de concurent pentru calităţile vocal-interpretative. În cazul în care balotajul se va menţine, va prima punctajul cel mai mare obţinut pentru dificultatea repertoriului şi prezenţa scenică. 6. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE Tuturor concurenţilor finaliști li se vor acorda diplome de participare. Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel: CONCURSUL DE INTERPRETARE: Trofeul „Crizantema de Aur” Târgovişte 2022 – 7.500 lei - Premiul I – 6.000 lei - Premiul al II-lea – 5.000 lei - Premiul al III-lea – 4.000 lei - Premiul special „Ioana Radu” – 3.000 lei - Premiul special „Tinereţea Romanţei” – 2.500 lei - Premiul special „Romanţa ne uneşte”– 2.500 lei - Premiul special „Cetatea Romanţei”–2.500 lei Având în vedere amploarea şi tradiţia Festivalului-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“, nivelul artistic al concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament şi fără a diminua valoarea acestora. 7. GALA LAUREAŢILOR Laureaţii vor participa obligatoriu la concertul de gală. Înregistrările realizate de organizatori şi de Televiziune şi/sau Radio în timpul concursului nu sunt remunerate. În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, concurenţii semnând aceasta în fişa de înscriere. Concurenţii distinși cu Trofeul „Crizantema de Aur” și, respectiv, Premiul I, vor participa de drept, ca invitaţi speciali, la următoarea ediţie a festivalului cu câte un micro-recital de romanţe. 8. JURIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS Jurizarea Festivalului-concurs va fi făcută de două jurii distincte pentru concursul de interpretare şi pentru concursul de creaţie. Deciziile artistice ale juriilor nu pot fi contestate. - Juriul Concursului de Interpretare va fi format din personalităţi ale scenei muzicale româneşti, preocupate de interpretarea și de promovarea Romanţei. Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de câte un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secţiune. - Juriul Concursului de Creaţie va fi format din 4 compozitori desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 2 compozitori desemnaţi de Uniunea Muzicienilor din Moldova și 1 poet, autor de versuri pentru romanţă, desemnat de organizatori. Președintele Juriului va fi desemnat de UCMR. Juriul secţiunii de creaţie va juriza şi preselecţia romanţelor în primă audiţie care vor fi selecţionate pentru concurs în cadrul preselecţiei naţionale online organizate în perioada 20-25 iunie 2022. 9. CONCURSUL DE CREAŢIE – fişa de înscriere este anexată prezentului regulament (Anexa 2) Concursul de creaţie este organizat în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi este deschis tuturor creatorilor, membri sau nu ai uniunilor de creaţie din România şi din Republica Moldova Preselecţia romanţelor pentru Concursul de creaţie se va face în România de UCMR și în Republica Moldova de UMM. În România, Juriul de preselecție pentru Creație va fi alcătuit din 4 membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România și 1 poet autor consacrat de versuri de romanță desemnat de organizatori. În Republica Moldova, Juriul de preselecție pentru Creație va fi desemnat de Uniunea Muzicienilor din Moldova. Jurizarea pentru Preselecţia concursului de creaţie în România va fi asistată de directorul artistic al Festivalului. Pentru faza finală, vor fi selectate maximum 12 romanţe în primă audiţie pentru a participa la Concursul de Creaţie. Membrii juriului de preselecţie nu ierarhizează, ci doar selecţionează romanţele pentru participarea în cadrul concursului de creaţie. Preşedintele juriului concursului de creaţie va fi unul dintre cei patru membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Durata fiecărei romanţe în primă audiţie nu trebuie să depăşească 5 minute. Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanţă. Nu pot participa la preselecţia pentru concursul de creaţie romanţe în primă audiţie aparţinând unor persoane decedate. Plata interpretului, a autorului versurilor şi a orchestraţiei romanţei în primă audiţie intră în sarcina compozitorului concurent. Membrii juriului nu au voie să aibă romanţe înscrise în concursul de creaţie. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE CREAŢIE Compozitorii care doresc să participe la concursul de creaţie vor expedia până la data de 18 iunie 2022 următoarele: - un CD cu romanţa/romanţele interpretate - voce şi pian, - partitura originală și versurile, - fişa de înscriere-tip anexată, - fotografie color artistică - un curriculum vitae (date personale) la zi, - copie a actului de identitate; - chitanţa/documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti la data înscrierii în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CUI 27309416; CONT IBAN: RO11 TREZ 2715 006 XXX 008 472). Înscrierile pentru concurs vor fi trimise astfel: - prin poştă/curier la Asociația Culturală „Cetatea Romanţei” Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 46A, et. 2, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR”, ediția 2022, Concursulde Creaţie, - pe e-mail la adresa cetatearomantei@gmail.com Organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul final, până la data de 30 iunie 2022 telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului. Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să aleagă interpreţi profesionişti, recomandăm laureaţi ai Festivalului „Crizantema de Aur”, interpreţi care să poată pune în valoare romanţele în primă audiţie şi să contribuie la creşterea calităţii artistice a concursului. Compozitorii trebuie să comunice organizatorilor numele interpreţilor şi să expedieze pentru aceştia, pe una dintre adresele indicate mai sus, o fotografie color 4/6 şi o biografie artistică actualizată a acestora. Compozitorii trebuie să predea orchestraţia romanţei care a fost selecţionată pentru finala concursului de creaţie în format profesionist (partitura generală de orchestră + partiturile pentru instrumente) pe adresele indicate în Regulament până la data de 31 august 2022. Etapa finală a concursului de creaţie va avea loc în perioada 20 – 22 octombrie 2022. Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori. 10. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE CREAŢIE Tuturor concurenţilor finaliști ai Concursului de Creaţie li se vor acorda diplome de participare. Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel: -Trofeul „Crizantema de Aur” – Creaţie 2022 – 7.500 lei - Premiul I – 6.000 lei - Premiul al II-lea – 5.000 lei - Premiul al III-lea – 4.000 lei - Premiul special „Ionel Fernic” – 3.500 lei - Premiul special „Tinereţea Romanţei”– 3.000 lei - Premiul special „Romanţa ne uneşte”– 3.000 lei - Premiul special „Cetatea Romanţei” – 3.000 lei Romanţele premiate vor fi prezentate în concertul de gală al Festivalului-concurs. Pentru înregistrările realizate de Televiziune şi/sau Radio în timpul Festivalului-concurs, nu se plătesc drepturile aferente compozitorilor, autorilor de versuri şi interpreţilor. Romanţele premiate la concursul de creaţie vor intra în repertoriul propus pentru ediţiile viitoare ale concursurilor de interpretare, în vederea promovării acestora şi pentru înnoirea repertoriului naţional de romanţe și vor intra în atenţia organizatorilor pentru editarea unor culegeri muzicale cu romanţe laureate la concursul de creaţie ale Festivalului. 11. ORCHESTRE ŞI ORCHESTRAŢII Organizatorii asigură concurenţilor secţiunilor de interpretare şi de creaţie, precum şi invitaţilor în concerte şi recitaluri, acompaniament orchestral profesionist. 12.ALTE MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE FESTIVALUL – CONCURS „CRIZANTEMA DE AUR” Pentru ediţia din anul 2022, cu tema „Romanţa – tezaur cultural național”, precum şi în timpul desfăşurării festivalului-concurs vor fi organizate, în funcţie de bugetul alocat, numeroase evenimente asociate: lansări de carte şi de CD-uri/DVD-uri cu romanţe ale compozitorilor şi invitaţilor prezenţi în recitaluri, editare de antologii, broșuri şi culegeri cu romanţe pentru omagierea corifeilor romanței și marilor poeţi români, expoziţii, dezbateri şi mese rotunde legate de creaţia muzicală și poetică românească şi despre interpretarea Romanţei, despre geneza şi evoluţia Romanţei, precum şi despre apartenenţa ei la marea familie a genurilor muzicale care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi european, având în vedere că Romanţa este un gen muzical de patrimoniu al culturii naţionale. ATELIERE DE ROMANŢĂ După desfăşurarea preselecţiilor regionale, vor fi organizate „Ateliere de romanţă”, menite să-i pregătească pe finaliștii Concursului de Interpretare. Perioada și detaliile desfăşurării acestora vor fi anunţate finaliştilor concursului de interpretare de directorul artistic al festivalului. PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONCERTE „ROMANȚA, REGINA INIMILOR” Programul Naţional de Concerte „Romanța, regina inimilor” reprezintă un proiect emblematic pentru tematica ediţiei din 2022 a Festivalului și va consta într-o suită de concerte asociate festivalului, care se vor desfășura în anul 2022 în zone istorice din România şi Republica Moldova şi va fi organizat de Asociația Culturală „Cetatea Romanţei” Târgovişte în colaborare cu instituţii muzicale profesioniste, cu centre judeţene de cultură, cu instituţii mass-media naţionale şi regionale din România, Republica Moldova, din Diaspora și cu alte instituţii interesate de promovarea Romanţei. NOTĂ: Aceste evenimente asociate vor putea fi organizate numai în funcţie de bugetul alocat festivalului, de parteneriatele realizate cu instituţii muzicale profesioniste şi de alte finanţări atrase prin colaborări, sponsorizări şi donaţii. 13. DIRECŢIA ARTISTICĂ A FESTIVALULUI Asociația Culturală „Cetatea Romanţei” Târgovişte asigură direcţia artistică a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de aur”, ediţia a 55-a – 2022 şi a tuturor evenimentelor artistice asociate acestuia pe parcursul anului 2022. 14. COLABORĂRI CU MASS-MEDIA În baza unor contracte ferme de colaborare cu posturi locale şi regionale de televiziune se vor asigura înregistrări, transmisiuni în direct, emisiuni de promovare ale fazelor de preselecţie şi ale recitalurilor și concertelor extraordinare de romanţe, precum şi a altor evenimente asociate festivalului. Transmisia TV în direct a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur” Târgovişte 2022 va fi asigurată de un singur post naţional de televiziune (care să aibă şi reţea de posturi regionale) cu care organizatorii vor încheia contract de coproducţie. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat de promovare şi cu un post naţional de radio (care să aibă şi reţea de posturi regionale) în vederea mediatizării şi promovării festivalului şi a tuturor etapelor desfăşurării acestuia.

Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte Manager, Mihai Constantin RaninAsociația Culturală „Cetatea Romanţei” Târgovişte Preşedinte Teodor Emilian VASILIUComments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page