top of page

REGULAMENTUL Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur” 2024

REGULAMENTUL

Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei

„Crizantema de Aur” –

Târgovişte, România, ediţia a 57-a

17-19 octombrie 2024

 


REGULAMENTUL OFICIAL 2024
.pdf
Download PDF • 683KB

1. ORGANIZATORI

Primăria și Consiliul Local Municipal Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Asociația Culturală „Cetatea Romanţei” Târgoviște, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi în parteneriat/coproducţie cu alte instituţii de cultură şi mass-media naţionale, organizează în perioada 17-19 octombrie 2024 cea de-a 57-a ediţie a Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur”, Târgovişte, România, denumit în continuare Festivalul, potrivit prezentului regulament.

Festivalul se desfăşoară sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.  

Tema ediției, „ROMANȚA ROMÂNEASCĂ – TRADIȚIE ȘI IDENTITATE” își propune celebrarea tradiției și a valorilor identitare românești slujite de Romanța românească. Gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, dedicat promovării poeziei românești, a limbii române literare și a spiritului unionist, Romanța românească este purtătoare de DOR, DRAGOSTE, SPERANȚĂ, CREDINȚĂ, virtuți creștine care definesc spiritualitatea românească. Totodată, festivalul va continua și în acest an Programul Național Educațional „Tinerețea Romanței”, prin care dorim să promovăm în rândul tinerilor acest gen muzical al sufletului românesc și să fie inclus în programa de studii în licee și facultăți de muzică, pentru a repune Romanța românească în drepturile ei firești, alături de alte genuri muzicale românești și internaționale.

 

2. SCOPUL FESTIVALULUI

Festivalul este deschis participării în concurs și recitaluri a interpreţilor şi compozitorilor români, de pretutindeni, având drept scop afirmarea şi lansarea interpreţilor de romanţe, stimularea creatorilor de romanţe, precum şi conservarea, perpetuarea şi promovarea Romanţei românești ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural naţional.

 

3. CONCURSUL DE INTERPRETARE- fişa de înscriere este anexată prezentului regulament (Anexa 1)

Condiţii şi documente de participare la concursul de interpretare

-             Vârsta cuprinsă între 18 şi 45 de ani;

-             Fişa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament;

-             Curriculum vitae (date personale) la zi;

-             Copie act de identitate;

-             Fotografie color artistică;

-             2 înregistrări video cu 2 romanţe interpretate de concurent, cu  acompaniament de pian – doar pentru participanții la preselecția online (înregistrările video să fie din perioada mai-iunie a.c.).

-            Chitanţa/documentul de plată care atestă achitarea unei taxe de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti la data înscrierii concurentului pentru preselecţie, în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CUI 27309416; CONT IBAN: RO11TREZ2715006XXX008472).

Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecţii regionale în acelaşi an.

Concurenții trebuie să trimită documentele de participare înainte cu minim 2 zile de data fiecărei preselecții, pe e-mail la adresa cetatearomantei@gmail.com

 

4.     ORGANIZAREA PRESELECŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Pentru obţinerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de exigenţă şi competitivitate, vor fi organizate preselecţii regionale, pentru România și o preselecție online pentru Republica Moldova, pentru Diaspora și pentru interpreți din zone ale României în care nu au avut loc preselecții, conform următorului calendar:

 

1.     Constanța, preselecţie regională - vineri, 17 MAI 2024, ora 17.00,

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”

2.     Iași, preselecţie regională - miercuri, 22 MAI 2024, ora 17.00,

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”, șos. Bucium nr. 80

3.     Brașov, preselecţie regională – sâmbătă, 25 MAI 2024, ora 11.00,

Liceul de Muzică „Tudor Ciortea”, str. Col. Buzoianu nr. 1

4.     Craiova, preselecţie regională - vineri, 07 IUNIE 2024, ora 11.00,

Filarmonica „Oltenia” Craiova

5.     București, preselecţie regională - vineri, 14 IUNIE 2024, ora 11.00,

Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”

6.     Târgoviște, preselecție regională - vineri, 21 IUNIE 2024, ora 11.00,

Muzeul „Casa Romanței”

7.     Preselecție online - vineri, 28 IUNIE 2024, ora 11.00, pentru concurenții din Republica Moldova, din Diaspora și din zone ale României în care nu au avut loc preselecții.

 

Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs.

Concurenţii care au obţinut la ediţiile anterioare ale Festivalului Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse alte premii nu mai au dreptul de a participa la Concursul de Interpretare din anul 2024.

Calităţile vocale și interpretative, valoarea şi dificultatea repertoriului, prezenţa și atitudinea scenică sunt criterii pe care organizatorii le consideră importante în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Câştigătorii preselecţiilor vor fi anunţaţi telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului, după finalizarea tuturor preselecţiilor regionale, în data de 01 iulie 2024.

Câştigătorii preselecţiilor sunt obligaţi să anunţe organizatorii până cel târziu în data de 31 august 2024 dacă se află în imposibilitatea de a participa la Festivalul-concurs, situaţie în care organizatorii pot decide dacă este necesară completarea locului vacant din lista candidaţilor participanţi la preselecţie.

Precizare: Preselecția online se va desfășura în sistem de tip videoconferință, cu respectarea calendarului precizat în Regulament. Detaliile tehnice vor fi anunțate pe site-ul www.crizantemaaur.ro şi pe site-ul www.cetatearomantei.ro.

 

5.   DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE

În urma preselecţiior regionale vor fi selecţionaţi 14 concurenţi, care au obligația să participe la „Ateliere de romanţă”, destinate pregătirii finaliștilor Concursului de interpretare.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi participarea la programul de repetiţii.

Pe durata desfăşurării festivalului, inclusiv a repetiţiilor, organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor admişi în etapa finală.

Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale şi materiale.

Repertoriul de concurs

Repertoriul de concurs al interpreţilor admişi după preselecţie va cuprinde două romanţe: o romanţă veche din patrimoniul genului şi o romanţă dintre cele lansate/premiate la concursurile de creaţie ale Festivalului.

Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreţilor admişi în finală se va face de comun acord cu directorul artistic al festivalului şi va avea în vedere tematica festivalului, diversitatea repertoriilor și evitarea repetării unor romanţe în cadrul concursului.

 

Criteriile de jurizare sunt:

-          calităţi vocale;

-          calităţi interpretative;

-          dificultatea repertoriului;

-          prezenţa şi atitudinea scenică.

În cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 10 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare. Premiile vor fi ierarhizate ca urmare a punctajelor totale obţinute de concurenţi, iar în caz de balotaj va decide punctajul cel mai mare obţinut de concurent pentru calităţile interpretative. În cazul în care balotajul se va menţine, va prima punctajul cel mai mare obţinut pentru calitățile vocale.

 

6.   PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL  DE INTERPRETARE

Tuturor concurenţilor finaliști li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

CONCURSUL DE INTERPRETARE:

Trofeul „Crizantema de Aur” Târgovişte 2024 – 7.500 lei

-  Premiul I – 6.000 lei

-  Premiul al II-lea – 5.000 lei

-  Premiul al III-lea – 4.000 lei

-  Premiul special „Ioana Radu” – 3.000 lei

-  Premiul special „Tinereţea Romanţei” – 2.500 lei

-  Premiul special „Romanţa ne uneşte”– 2.500  lei

-   Premiul special „Cetatea Romanţei”–2.500 lei

 

Având în vedere amploarea şi tradiţia Festivalului naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur”, nivelul artistic al concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament şi fără a diminua valoarea acestora.

 

7.   GALA LAUREAŢILOR

Laureaţii vor participa obligatoriu la concertul de gală.

Înregistrările realizate de organizatori şi de Televiziune şi/sau Radio în timpul concursului nu sunt remunerate.

În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, concurenţii semnând aceasta în fişa de înscriere.

Concurenţii distinși cu Trofeul „Crizantema de Aur” și, respectiv, Premiul I, vor participa de drept, ca invitaţi speciali, la următoarea ediţie a festivalului cu câte un micro-recital de romanţe.

 

 

8.   JURIZAREA

Jurizarea Festivalului va fi făcută de două jurii distincte pentru concursul de interpretare şi pentru concursul de creaţie. Deciziile artistice ale juriilor nu pot fi contestate. Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de câte un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secţiune.

 

-          Juriul Concursului de Interpretare va fi format din interpreți, compozitori, realizatori de emisiuni radio și tv, a căror activitate este dedicată promovării Romanței românești.

 

-          Juriul Concursului de Creaţie va fi format din compozitori desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, de Uniunea Muzicienilor din Moldova, autori de versuri pentru romanţă și realizatori de emisiuni radio/tv, desemnați de organizatori. Juriul secţiunii de creaţie va juriza şi preselecţia romanţelor în primă audiţie, care vor fi selecţionate pentru concurs în cadrul preselecţiei naţionale, organizate în perioada 25 – 30 iunie 2024.

 

9.   CONCURSUL DE CREAŢIE – fişa de înscriere este anexată prezentului regulament

(Anexa 2)

Concursul de creaţie este organizat în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi este deschis tuturor creatorilor români, membri sau nu ai uniunilor de creaţie din România, din Republica Moldova și din Diaspora.

Preselecţia romanţelor pentru Concursul de creaţie se va face în România, în perioada 25 - 30 iunie 2024.

Jurizarea  pentru Preselecţia concursului de creaţie în România va fi asistată de directorul artistic al Festivalului. Pentru faza finală a concursului, vor fi selectate maximum 14 romanţe în primă audiţie.

Membrii juriului de preselecţie nu ierarhizează, ci doar selecţionează romanţele pentru participarea în cadrul concursului de creaţie.

Preşedintele juriului concursului de creaţie va fi desemnat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

* Durata fiecărei romanţe în primă audiţie nu trebuie să depăşească 5 minute.

* Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanţă.

* Nu pot participa la preselecţia pentru concursul de creaţie romanţe în primă audiţie aparţinând unor persoane decedate.

Plata interpretului, a autorului versurilor şi a orchestraţiei romanţei în primă audiţie intră în sarcina compozitorului concurent.

Membrii juriului nu au voie să aibă romanţe înscrise în concursul de creaţie.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE CREAŢIE

Compozitorii care doresc să participe la concursul de creaţie vor expedia până la data de 20 iunie 2024 următoarele:

-          un CD cu romanţa/romanţe interpretate - voce şi pian,

-          partitura originală și versurile,

-          fişa de înscriere-tip anexată,

-          fotografie color artistică

-          un curriculum vitae (date personale) la zi,

-          copie a actului de identitate;

-          chitanţa/documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti la data înscrierii în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CUI 27309416; CONT IBAN: RO11 TREZ 2715 006 XXX 008 472).

Înscrierile pentru concurs vor fi trimise astfel:

a.     pe e-mail la adresa cetatearomantei@gmail.com și

b.    prin poştă/curier la Asociația Culturală „Cetatea Romanţei” Târgovişte, str. Calea Domnească nr. 233, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR”, ediția 2024, Concursul de Creaţie,

 

Organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul  final, până la data de 01 iulie 2024 telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului.

Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să aleagă interpreţi profesionişti, recomandăm laureaţi ai Festivalului „Crizantema de Aur”, interpreţi care să poată pune în valoare romanţele în primă audiţie şi să contribuie la creşterea calităţii artistice a concursului.

Concurenții sunt obligați să predea orchestraţia romanţei selecţionate pentru finala concursului de creaţie în format profesionist (partitura generală de orchestră + partiturile pentru instrumente) pe adresele indicate în Regulament, până la data de 31 august 2024.

 

Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori.

 

Criteriile de jurizare sunt:

* Creația să respecte Romanța, ca gen muzical

* Originalitatea și calitatea creației

* Calitatea versurilor

* Aranjamentul orchestral și calitatea interpretării.

 

10.    PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE CREAŢIE

Tuturor concurenţilor finaliști ai concursului de creaţie li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

-Trofeul „Crizantema de Aur” – Creaţie 2024 – 7.500 lei

              - Premiul I – 6.000 lei

- Premiul al II-lea – 5.000 lei

- Premiul al III-lea – 4.000 lei

- Premiul special „Ionel Fernic” – 3.500 lei

- Premiul special „Tinereţea Romanţei”– 3.000 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte”– 3.000 lei

- Premiul special „Cetatea Romanţei” – 3.000 lei

- Premiul special al UCMR – 2.500 lei

 

Romanţele premiate vor fi prezentate în concertul de gală al Festivalului.

Pentru înregistrările realizate de Televiziune şi/sau Radio în timpul Festivalului nu se plătesc drepturile aferente compozitorilor, autorilor de versuri şi interpreţilor.

Romanţele premiate la concursul de creaţie vor intra în repertoriul propus pentru ediţiile viitoare ale concursurilor de interpretare, în vederea promovării acestora şi pentru înnoirea repertoriului naţional de romanţe și vor intra în atenţia organizatorilor pentru editarea unor culegeri muzicale cu romanţe premiate la concursul de creaţie.

 

11.  ORCHESTRE

Organizatorii asigură concurenţilor secţiunilor de interpretare şi de creaţie, precum şi invitaţilor în concerte şi recitaluri, acompaniament orchestral profesionist.

 

12.  EVENIMENTE ASOCIATE FESTIVALULUI NAȚIONAL „CRIZANTEMA DE AUR”

Pentru ediţia din anul 2024 vor fi organizate, în funcţie de bugetul alocat, evenimente asociate: lansări de carte şi de CD-uri/DVD-uri ale interpreților, creatorilor, invitaților speciali, editare de antologii, broșuri şi culegeri cu romanţe pentru omagierea corifeilor romanței și marilor poeţi români, expoziţii, dezbateri şi mese rotunde legate de creaţia muzicală și poetică românească şi despre interpretarea Romanţei, despre geneza şi evoluţia Romanţei, precum şi despre apartenenţa ei la marea familie a genurilor muzicale care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi european.

 

                                                ATELIERE DE ROMANŢĂ

În timpul desfăşurării preselecţiilor regionale și după acestea, vor fi organizate „Ateliere de romanţă” fizic/online, menite să-i pregătească pe finaliștii concursului de interpretare. Modalitatea de desfăşurare a acestora va fi anunţată finaliştilor concursului de interpretare de directorul artistic al festivalului.

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONCERTE

„SUFLET DE ROMANȚĂ”

Programul Naţional de Concerte „Suflet de romanță” reprezintă un proiect emblematic pentru tematica ediţiei din 2024 a Festivalului și va consta într-o suită de concerte asociate festivalului, care se vor desfășura în zone istorice din România, Republica Moldova și Diaspora şi va fi organizat de Asociația Culturală „Cetatea Romanţei” Târgovişte în colaborare cu instituţii muzicale profesioniste, cu centre judeţene de cultură, cu instituţii mass-media naţionale şi regionale din România, Republica Moldova, din Diaspora și cu alte instituţii/organizații interesate de promovarea Romanţei românești.

 

NOTĂ: Aceste evenimente asociate vor putea fi organizate numai în funcţie de bugetul alocat festivalului, de parteneriatele realizate şi de alte finanţări atrase prin colaborări, sponsorizări şi donaţii.

 

 

13.   DIRECŢIA ARTISTICĂ A FESTIVALULUI

Asociația Culturală „Cetatea Romanţei” Târgovişte asigură direcţia artistică a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur”, ediţia a 57-a – 2024 şi organizează evenimentele artistice asociate acestuia pe parcursul anului 2024. Directorul artistic al Festivalului este doamna Alina Mavrodin Vasiliu.

 

14.   COLABORĂRI CU MASS-MEDIA

În baza unor contracte ferme de colaborare cu posturi locale şi regionale de televiziune se vor asigura înregistrări, transmisiuni în direct, emisiuni de promovare ale fazelor de preselecţie şi ale recitalurilor și concertelor extraordinare de romanţe, precum şi a altor evenimente asociate festivalului.

Transmisia TV în direct a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur” Târgovişte va fi asigurată de un post naţional de televiziune (care să aibă şi reţea de posturi regionale), cu care organizatorii vor încheia  contract de coproducţie. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat de promovare şi cu un post naţional de radio (care să aibă şi reţea de posturi regionale) în vederea mediatizării şi promovării festivalului şi a tuturor etapelor desfăşurării acestuia.

 

 

      Teatrul „Tony Bulandra”                          Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște

     Manager,                                                                            Președinte,

MIHAI CONSTANTIN RANIN                                               TEODOR VASILIU


 

 

 

ANEXA 1

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Concursul de Interpretare

 

La Festivalul Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur” – Târgovişte, România, 2024, ediţia a 57-a. 

Pentru Concursul de Interpretare:

 

NUMELE                                                                            PRENUMELE               VÂRSTA                                     

OCUPAŢIA                                                                      

ADRESA                                                                                                                                     


LOCALITATEA                                                                         JUDEŢUL                         TELEFON:                                                    

E-MAIL:                                                                                                              ACT IDENTITATE          SERIA                                               

NR.                           eliberat   de                               la         data     de


 

Participări la alte concursuri/festivaluri şi premii obţinute:


REPERTORIUL PROPUS:

Titlul                                  Compozitorul                    Textierul                 Tonalitatea

1.                                                                               ____________   _______________

2.                                                                               ____________   _______________

3.                                                                                ____________  _______________

4.                                                                                ____________   _______________

5.                                                                                ____________   _______________

În cazul în care organizatorii Festivalului intenţionează să realizeze cu laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, le cedez toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor.

Am luat la cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele referitoare la dreptul de autor, pe care mă oblig să le respect.

 

Semnătura concurentului

 

 

 

ANEXA 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Concursul de Creaţie 

 

La  Festivalul-concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur“ – Târgovişte,  România,  2024, ediţia a 57-a.

Pentru Concursul de Creaţie:


NUMELE                                                                                

PRENUMELE             

VÂRSTA                                     

OCUPAŢIA                                         

ADRESA                                                                                                                                      

LOCALITATEA                                                                           

JUDEŢUL                          

TELEFON:    

E-MAIL:                                                                             A

CT IDENTITATE         

SERIA                            NR.                    

eliberat         de                                                                                          la data de_________________________


Participări la alte concursuri/festivaluri şi premii obţinute:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Romanţa în primă audiţie:

            Titlul piesei                    Autor versuri                   Interpret                   Tonalitatea

 1.                                                                                                                                             

În cazul în care organizatorii Festivalului-concurs intenţionează să realizeze cu laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, le cedez toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor.

Am luat la cunoştinţă de prevederile regulamentului de organizare, inclusiv cele referitoare la dreptul de autor, pe care mă oblig să le respect.


Semnătura concurentului 

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page